Промоционална игра – “Покажи красивото и оцени истинското!“

https://www.beerpustinyak.com/wp-content/uploads/2020/06/IGRA-FILE-1280x905.png

Промоционалната игра се организира и провежда от организатора самостоятелно или чрез възлагане на трети лица и партньори.

Участниците в играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на играта.

Официалните правила са изготвени в съответствие с изискванията на приложимото законодателство и ще бъдат публично оповестени в съответствие с Раздел 12, достъпни за целия период на продължителност на играта на интернет адрес www.beerpustinyak.com.

ТЕРИТОРИЯ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА ИГРА
Играта се организира и провежда едновременно в социалната мрежа Instagram на адрес https://www.instagram.com/beerpustinyak/

РАЗДЕЛ 3.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА ИГРА
Промоционалната игра започва на 16.06.2020г. в 19 ч. и ще продължи до 16.07.2020г. до 19 ч. включително.

РАЗДЕЛ 4.

УЧАСТВАЩИ ТЪРГОВСКИ МАРКИ И ОПАКОВКИ
Участващите търговски марки и продукти в промоцията са: всички продукти от марката „ПУСТИНЯК“  произведени от Организатора – „Ломско пиво“ АД

РАЗДЕЛ 5.

МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА ИГРА И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

1.Механизъм на играта

Желаещите да участват в играта следва да изпълнят посочения механизъм:

Условията на играта са следните:  Харесайте публикацията на която е обявена играта на адрес https://www.instagram.com/beerpustinyak/, изпратете ни снимка с бира “Пустиняк” сред природата, напишете вашите две имена и град, която да публикуваме на адрес https://www.instagram.com/beerpustinyak/, последвайте @beerpustinyak в инстаграм на адрес https://www.instagram.com/beerpustinyak/, трябва да имате навършени 18 години.

Победителите ще бъдат 30. Те ще бъдат обявени на 16.07 в 20:00 часа. 30 от снимките с най-много харесвания до 19:00 часа на 16.07.2020г. ще бъдат нашите победители. Печелившите ще бъдат обявени в профила ни на стори, като коментар под този пост, и като публикуваме пост на адрес https://www.instagram.com/beerpustinyak/ !

Пълните условия на играта можете да видите на адрес: https://www.beerpustinyak.com/pravila-uslovia-igra/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *