ПРОМОЦИОНАЛНА ИГРА – “НАЗДРАВЕ С ПУСТИНЯК“

Промоционалната игра се организира и провежда от организатора самостоятелно или чрез възлагане на трети лица и партньори.

Участниците в играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на играта.

Официалните правила са изготвени в съответствие с изискванията на приложимото законодателство и ще бъдат публично оповестени в съответствие с Раздел 12, достъпни за целия период на продължителност на играта на интернет адрес www.beerpustinyak.com.

ТЕРИТОРИЯ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА ИГРА
Играта се организира и провежда едновременно в социалната мрежа Instagram на адрес https://www.facebook.com/beerpustinyak/

РАЗДЕЛ 3.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА ИГРА
Промоционалната игра започва на 24.07.2020г. в 19 ч. и ще продължи до 24.08.2020г. до 19 ч. включително.

РАЗДЕЛ 4.

УЧАСТВАЩИ ТЪРГОВСКИ МАРКИ И ОПАКОВКИ
Участващите търговски марки и продукти в промоцията са: всички продукти от марката „ПУСТИНЯК“ произведени от Организатора – „Ломско пиво“ АД

РАЗДЕЛ 5.

МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА ИГРА И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

1.Механизъм на играта

Желаещите да участват в играта следва да изпълнят посочения механизъм:

Условията на играта са следните: Харесайте, коментирай и сподели на стената си публикацията на която е обявена играта на адрес https://www.facebook.com/beerpustinyak/ , изпратете ни снимка с наздравица на вас и ваши приятели с бира “Пустиняк” на лично съобщение, която да публикуваме на адрес https://www.facebook.com/beerpustinyak/ , трябва да имате навършени 18 години.

Победителите ще бъдат 30. Те ще бъдат обявени на 24.08 в 20:00 часа. 30 от снимките с най-много харесвания до 19:00 часа на 24.08.2020г. ще бъдат нашите победители. Печелившите ще бъдат обявени в профила ни на стори, като коментар под този пост, и като публикуваме пост на адрес https://www.facebook.com/beerpustinyak/

Пълните условия на играта можете да видите на адрес: https://www.beerpustinyak.com/pravila-uslovia-igra-facebook/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *